สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23297' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5560,11025,11028,20832,11047,6111,18915,5874,6946,6694,6142,8504,21222,20040,7358,21720,5558,7208 Array ( [0] => 5560 [1] => 11025 [2] => 11028 [3] => 20832 [4] => 11047 [5] => 6111 [6] => 18915 [7] => 5874 [8] => 6946 [9] => 6694 [10] => 6142 [11] => 8504 [12] => 21222 [13] => 20040 [14] => 7358 [15] => 21720 [16] => 5558 [17] => 7208 )