สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23297' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7857,5558,5873,5555,7256,22555,22976,8504,8546,10546,21506,6949,12052,20041,18336,20039,18915,6944 Array ( [0] => 7857 [1] => 5558 [2] => 5873 [3] => 5555 [4] => 7256 [5] => 22555 [6] => 22976 [7] => 8504 [8] => 8546 [9] => 10546 [10] => 21506 [11] => 6949 [12] => 12052 [13] => 20041 [14] => 18336 [15] => 20039 [16] => 18915 [17] => 6944 )