สินค้าเหลือน้อย

950 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23296' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11047,6112,23297,6293,13982,6056,18726,5854,20039,11028,7209,6111,5559,18336,24645,6899,7857,21720 Array ( [0] => 11047 [1] => 6112 [2] => 23297 [3] => 6293 [4] => 13982 [5] => 6056 [6] => 18726 [7] => 5854 [8] => 20039 [9] => 11028 [10] => 7209 [11] => 6111 [12] => 5559 [13] => 18336 [14] => 24645 [15] => 6899 [16] => 7857 [17] => 21720 )