สินค้าเหลือน้อย

950 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23296' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6945,6864,5554,6293,6436,6948,11167,23297,5854,7256,18336,6691,6944,5692,6947,6144,22816,5551 Array ( [0] => 6945 [1] => 6864 [2] => 5554 [3] => 6293 [4] => 6436 [5] => 6948 [6] => 11167 [7] => 23297 [8] => 5854 [9] => 7256 [10] => 18336 [11] => 6691 [12] => 6944 [13] => 5692 [14] => 6947 [15] => 6144 [16] => 22816 [17] => 5551 )