สินค้าเหลือน้อย

950 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23296' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5552,11168,8546,18915,5723,5560,11167,18726,20832,22811,13982,6827,5873,6058,6111,6945,23297,6057 Array ( [0] => 5552 [1] => 11168 [2] => 8546 [3] => 18915 [4] => 5723 [5] => 5560 [6] => 11167 [7] => 18726 [8] => 20832 [9] => 22811 [10] => 13982 [11] => 6827 [12] => 5873 [13] => 6058 [14] => 6111 [15] => 6945 [16] => 23297 [17] => 6057 )