สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23276' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18487,23129,15310,12418,24432,12424,20362,15844,13634,13791,15300,20369,14328,20371,14329,12945,14327,11435 Array ( [0] => 18487 [1] => 23129 [2] => 15310 [3] => 12418 [4] => 24432 [5] => 12424 [6] => 20362 [7] => 15844 [8] => 13634 [9] => 13791 [10] => 15300 [11] => 20369 [12] => 14328 [13] => 20371 [14] => 14329 [15] => 12945 [16] => 14327 [17] => 11435 )