สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23276' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22528,20365,12418,13622,20976,14328,21902,22516,22525,12944,14323,14336,15302,15632,23825,22521,12419,14432 Array ( [0] => 22528 [1] => 20365 [2] => 12418 [3] => 13622 [4] => 20976 [5] => 14328 [6] => 21902 [7] => 22516 [8] => 22525 [9] => 12944 [10] => 14323 [11] => 14336 [12] => 15302 [13] => 15632 [14] => 23825 [15] => 22521 [16] => 12419 [17] => 14432 )