สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23276' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22525,14330,21900,23146,14433,22373,19375,20609,18318,12446,22519,23129,13635,22524,12419,11724,13622,22522 Array ( [0] => 22525 [1] => 14330 [2] => 21900 [3] => 23146 [4] => 14433 [5] => 22373 [6] => 19375 [7] => 20609 [8] => 18318 [9] => 12446 [10] => 22519 [11] => 23129 [12] => 13635 [13] => 22524 [14] => 12419 [15] => 11724 [16] => 13622 [17] => 22522 )