มีสินค้า

199 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23275' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22529,15844,12420,21898,20500,14434,12419,19375,14328,12418,15300,14433,15304,22517,12740,15563,12739,18318 Array ( [0] => 22529 [1] => 15844 [2] => 12420 [3] => 21898 [4] => 20500 [5] => 14434 [6] => 12419 [7] => 19375 [8] => 14328 [9] => 12418 [10] => 15300 [11] => 14433 [12] => 15304 [13] => 22517 [14] => 12740 [15] => 15563 [16] => 12739 [17] => 18318 )