มีสินค้า

900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23272' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20367,24259,22518,22524,19375,15299,21232,15632,23129,12947,14332,12413,16328,12944,20976,20975,11674,23889 Array ( [0] => 20367 [1] => 24259 [2] => 22518 [3] => 22524 [4] => 19375 [5] => 15299 [6] => 21232 [7] => 15632 [8] => 23129 [9] => 12947 [10] => 14332 [11] => 12413 [12] => 16328 [13] => 12944 [14] => 20976 [15] => 20975 [16] => 11674 [17] => 23889 )