สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23271' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13372,13634,14333,22523,24432,19444,18039,22520,23825,21902,20365,12416,14332,11606,12423,14329,23275,22517 Array ( [0] => 13372 [1] => 13634 [2] => 14333 [3] => 22523 [4] => 24432 [5] => 19444 [6] => 18039 [7] => 22520 [8] => 23825 [9] => 21902 [10] => 20365 [11] => 12416 [12] => 14332 [13] => 11606 [14] => 12423 [15] => 14329 [16] => 23275 [17] => 22517 )