สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23271' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20370,14197,22522,12417,15634,11435,16328,23273,12420,18040,23825,13622,21900,16680,23020,17786,15310,20366 Array ( [0] => 20370 [1] => 14197 [2] => 22522 [3] => 12417 [4] => 15634 [5] => 11435 [6] => 16328 [7] => 23273 [8] => 12420 [9] => 18040 [10] => 23825 [11] => 13622 [12] => 21900 [13] => 16680 [14] => 23020 [15] => 17786 [16] => 15310 [17] => 20366 )