สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23271' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20367,13791,21232,19444,11435,15301,20361,13622,14334,23825,12944,12424,15299,19372,12947,16680,14433,14321 Array ( [0] => 20367 [1] => 13791 [2] => 21232 [3] => 19444 [4] => 11435 [5] => 15301 [6] => 20361 [7] => 13622 [8] => 14334 [9] => 23825 [10] => 12944 [11] => 12424 [12] => 15299 [13] => 19372 [14] => 12947 [15] => 16680 [16] => 14433 [17] => 14321 )