สินค้าเหลือน้อย

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23243' and ( pcharacter='488' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23245,19385,17213,22441,17377,17212,15930,17371,17208,22440,17376,15925,17372,23244,17373,17375,17370,23247 Array ( [0] => 23245 [1] => 19385 [2] => 17213 [3] => 22441 [4] => 17377 [5] => 17212 [6] => 15930 [7] => 17371 [8] => 17208 [9] => 22440 [10] => 17376 [11] => 15925 [12] => 17372 [13] => 23244 [14] => 17373 [15] => 17375 [16] => 17370 [17] => 23247 )