สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23240' and ( pcharacter='488' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15927,15928,15926,17369,23246,17212,15925,17376,13056,17374,15929,17210,19385,23241,23243,17373,17377,23513 Array ( [0] => 15927 [1] => 15928 [2] => 15926 [3] => 17369 [4] => 23246 [5] => 17212 [6] => 15925 [7] => 17376 [8] => 13056 [9] => 17374 [10] => 15929 [11] => 17210 [12] => 19385 [13] => 23241 [14] => 23243 [15] => 17373 [16] => 17377 [17] => 23513 )