สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23230' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12112,20213,18341,21078,5842,11192,15197,10392,7297,6096,20196,24873,6677,18696,4521,21951,17574,7875 Array ( [0] => 12112 [1] => 20213 [2] => 18341 [3] => 21078 [4] => 5842 [5] => 11192 [6] => 15197 [7] => 10392 [8] => 7297 [9] => 6096 [10] => 20196 [11] => 24873 [12] => 6677 [13] => 18696 [14] => 4521 [15] => 21951 [16] => 17574 [17] => 7875 )