สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23223' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15179,2600,7305,10647,20080,12304,15207,7498,4878,12320,4524,8109,17137,10958,21468,20925,17754,9955 Array ( [0] => 15179 [1] => 2600 [2] => 7305 [3] => 10647 [4] => 20080 [5] => 12304 [6] => 15207 [7] => 7498 [8] => 4878 [9] => 12320 [10] => 4524 [11] => 8109 [12] => 17137 [13] => 10958 [14] => 21468 [15] => 20925 [16] => 17754 [17] => 9955 )