สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23219' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7874,5836,4530,8198,7516,7946,12306,15217,15243,20023,21043,19716,7004,12311,16859,9789,7876,10172 Array ( [0] => 7874 [1] => 5836 [2] => 4530 [3] => 8198 [4] => 7516 [5] => 7946 [6] => 12306 [7] => 15217 [8] => 15243 [9] => 20023 [10] => 21043 [11] => 19716 [12] => 7004 [13] => 12311 [14] => 16859 [15] => 9789 [16] => 7876 [17] => 10172 )