สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23213' and ( pcharacter='477' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14185,18666,23211,16450,13360,18506,14187,22847,23216,23214,23215,23217,23207,22845,17472,23208,13777,23209 Array ( [0] => 14185 [1] => 18666 [2] => 23211 [3] => 16450 [4] => 13360 [5] => 18506 [6] => 14187 [7] => 22847 [8] => 23216 [9] => 23214 [10] => 23215 [11] => 23217 [12] => 23207 [13] => 22845 [14] => 17472 [15] => 23208 [16] => 13777 [17] => 23209 )