สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23211' and ( pcharacter='477' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14187,22845,23209,23213,23207,22847,13360,23215,22846,18238,16450,23208,23214,18666,12826,23216,23217,14186 Array ( [0] => 14187 [1] => 22845 [2] => 23209 [3] => 23213 [4] => 23207 [5] => 22847 [6] => 13360 [7] => 23215 [8] => 22846 [9] => 18238 [10] => 16450 [11] => 23208 [12] => 23214 [13] => 18666 [14] => 12826 [15] => 23216 [16] => 23217 [17] => 14186 )