มีสินค้า

199 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23205' and ( pcharacter='117' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12251,11410,713,23204,23253,22837,12959,12250,23252,714,13275,11387,12249,13276,13274,19145,19144,8645 Array ( [0] => 12251 [1] => 11410 [2] => 713 [3] => 23204 [4] => 23253 [5] => 22837 [6] => 12959 [7] => 12250 [8] => 23252 [9] => 714 [10] => 13275 [11] => 11387 [12] => 12249 [13] => 13276 [14] => 13274 [15] => 19145 [16] => 19144 [17] => 8645 )