สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23201' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10568,10388,21032,10938,11187,21092,16465,20804,8378,17144,21041,20840,7524,17748,24662,5743,5576,8342 Array ( [0] => 10568 [1] => 10388 [2] => 21032 [3] => 10938 [4] => 11187 [5] => 21092 [6] => 16465 [7] => 20804 [8] => 8378 [9] => 17144 [10] => 21041 [11] => 20840 [12] => 7524 [13] => 17748 [14] => 24662 [15] => 5743 [16] => 5576 [17] => 8342 )