มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23199' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23189,21468,10656,5811,8076,17139,3446,10841,10168,11180,4495,24662,7286,12115,15613,12109,24079,17131 Array ( [0] => 23189 [1] => 21468 [2] => 10656 [3] => 5811 [4] => 8076 [5] => 17139 [6] => 3446 [7] => 10841 [8] => 10168 [9] => 11180 [10] => 4495 [11] => 24662 [12] => 7286 [13] => 12115 [14] => 15613 [15] => 12109 [16] => 24079 [17] => 17131 )