มีสินค้า

2,320 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23180' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4337,23054,10297,12996,22720,21723,3399,21442,8615,3406,6001,13057,12997,14469,6846,6845,21441,1174 Array ( [0] => 4337 [1] => 23054 [2] => 10297 [3] => 12996 [4] => 22720 [5] => 21723 [6] => 3399 [7] => 21442 [8] => 8615 [9] => 3406 [10] => 6001 [11] => 13057 [12] => 12997 [13] => 14469 [14] => 6846 [15] => 6845 [16] => 21441 [17] => 1174 )