มีสินค้า

2,320 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23180' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9240,4110,9229,9829,22551,8606,8382,22335,6855,6853,983,10746,8635,19143,1173,19121,2048,10747 Array ( [0] => 9240 [1] => 4110 [2] => 9229 [3] => 9829 [4] => 22551 [5] => 8606 [6] => 8382 [7] => 22335 [8] => 6855 [9] => 6853 [10] => 983 [11] => 10746 [12] => 8635 [13] => 19143 [14] => 1173 [15] => 19121 [16] => 2048 [17] => 10747 )