สินค้าเหลือน้อย

480 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23179' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4202,3889,19056,13104,21469,8405,24148,5630,22887,13378,20198,9770,14475,4044,8105,22276,23425,10174 Array ( [0] => 4202 [1] => 3889 [2] => 19056 [3] => 13104 [4] => 21469 [5] => 8405 [6] => 24148 [7] => 5630 [8] => 22887 [9] => 13378 [10] => 20198 [11] => 9770 [12] => 14475 [13] => 4044 [14] => 8105 [15] => 22276 [16] => 23425 [17] => 10174 )