สินค้าเหลือน้อย

6,400 BAHT
7200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23178' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10329,789,17030,784,6004,1620,2707,10533,3859,4708,1622,14162,5976,9592,9277,6978,4798,1618 Array ( [0] => 10329 [1] => 789 [2] => 17030 [3] => 784 [4] => 6004 [5] => 1620 [6] => 2707 [7] => 10533 [8] => 3859 [9] => 4708 [10] => 1622 [11] => 14162 [12] => 5976 [13] => 9592 [14] => 9277 [15] => 6978 [16] => 4798 [17] => 1618 )