สินค้าเหลือน้อย

6,400 BAHT
7200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23178' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4793,18501,9630,2707,10017,3861,22870,18498,3926,1179,4799,3610,4113,5017,794,8568,4801,789 Array ( [0] => 4793 [1] => 18501 [2] => 9630 [3] => 2707 [4] => 10017 [5] => 3861 [6] => 22870 [7] => 18498 [8] => 3926 [9] => 1179 [10] => 4799 [11] => 3610 [12] => 4113 [13] => 5017 [14] => 794 [15] => 8568 [16] => 4801 [17] => 789 )