มีสินค้า

680 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23167' and ( pcharacter='250' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17092,18913,18984,11384,17680,17681,20628,17093 Array ( [0] => 17092 [1] => 18913 [2] => 18984 [3] => 11384 [4] => 17680 [5] => 17681 [6] => 20628 [7] => 17093 )