มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23161' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21497,21495,23043,22609,18111,21658,20893,15779,22612,19568,20145,20690,21139,18108,18109,21894,15783,21498 Array ( [0] => 21497 [1] => 21495 [2] => 23043 [3] => 22609 [4] => 18111 [5] => 21658 [6] => 20893 [7] => 15779 [8] => 22612 [9] => 19568 [10] => 20145 [11] => 20690 [12] => 21139 [13] => 18108 [14] => 18109 [15] => 21894 [16] => 15783 [17] => 21498 )