พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 กันยายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย กุมภาพันธ์ 2019

8,900 BAHT
9800 BAHT
พรีออเดอร์

Set Contents

・ Main body
・ Replacement wrist left and right four each
・ Replacement antenna
・ 57mm high energy beam rifle
・ Armor Schneider × 2
・ Paired beam shield
・ Dedicated pedestal
・ Support

  • Product size: Tall: 180mm / 7.08"inch
  • Material: PVC, ABS, Die-cast

q select pid from dex_product where pid<>'23059' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5017,1171,9635,7365,21961,3610,6978,5976,4819,10541,4793,1619,4818,10013,4797,3589,6006,3467 Array ( [0] => 5017 [1] => 1171 [2] => 9635 [3] => 7365 [4] => 21961 [5] => 3610 [6] => 6978 [7] => 5976 [8] => 4819 [9] => 10541 [10] => 4793 [11] => 1619 [12] => 4818 [13] => 10013 [14] => 4797 [15] => 3589 [16] => 6006 [17] => 3467 )