มีสินค้า

390 BAHT
590 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23056' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1793,12188,18313,9524,2199,9499,22487,22359,18767,16214,16220,24479,18908,86,24002,14077,14581,12928 Array ( [0] => 1793 [1] => 12188 [2] => 18313 [3] => 9524 [4] => 2199 [5] => 9499 [6] => 22487 [7] => 22359 [8] => 18767 [9] => 16214 [10] => 16220 [11] => 24479 [12] => 18908 [13] => 86 [14] => 24002 [15] => 14077 [16] => 14581 [17] => 12928 )