มีสินค้า

390 BAHT
590 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23055' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18301,53,20595,14082,23836,4094,17142,13088,7855,13884,24500,18906,21848,13868,6392,17183,24387,13874 Array ( [0] => 18301 [1] => 53 [2] => 20595 [3] => 14082 [4] => 23836 [5] => 4094 [6] => 17142 [7] => 13088 [8] => 7855 [9] => 13884 [10] => 24500 [11] => 18906 [12] => 21848 [13] => 13868 [14] => 6392 [15] => 17183 [16] => 24387 [17] => 13874 )