มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23052' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3533,13854,11109,1841,13981,20454,21725,9399,22695,24476,4756,20571,20568,7855,18031,21014,8885,13864 Array ( [0] => 3533 [1] => 13854 [2] => 11109 [3] => 1841 [4] => 13981 [5] => 20454 [6] => 21725 [7] => 9399 [8] => 22695 [9] => 24476 [10] => 4756 [11] => 20571 [12] => 20568 [13] => 7855 [14] => 18031 [15] => 21014 [16] => 8885 [17] => 13864 )