สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23040' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4086,7379,8416,19837,11284,5941,4087,13408,20160,21276,18140,19534,4875,20590,14710,18363,19294,18668 Array ( [0] => 4086 [1] => 7379 [2] => 8416 [3] => 19837 [4] => 11284 [5] => 5941 [6] => 4087 [7] => 13408 [8] => 20160 [9] => 21276 [10] => 18140 [11] => 19534 [12] => 4875 [13] => 20590 [14] => 14710 [15] => 18363 [16] => 19294 [17] => 18668 )