สินค้าเหลือน้อย

2,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23033' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13404,7380,7379,9153,5852,16434,7388,16597,22399,19411,13397,8651,4762,14963,23511,6464,11453,7389 Array ( [0] => 13404 [1] => 7380 [2] => 7379 [3] => 9153 [4] => 5852 [5] => 16434 [6] => 7388 [7] => 16597 [8] => 22399 [9] => 19411 [10] => 13397 [11] => 8651 [12] => 4762 [13] => 14963 [14] => 23511 [15] => 6464 [16] => 11453 [17] => 7389 )