สินค้าเหลือน้อย

2,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23033' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10557,16597,19084,4484,10078,13402,22406,21144,13397,21142,4087,20160,14786,8653,18356,19835,15692,20592 Array ( [0] => 10557 [1] => 16597 [2] => 19084 [3] => 4484 [4] => 10078 [5] => 13402 [6] => 22406 [7] => 21144 [8] => 13397 [9] => 21142 [10] => 4087 [11] => 20160 [12] => 14786 [13] => 8653 [14] => 18356 [15] => 19835 [16] => 15692 [17] => 20592 )