สินค้าเหลือน้อย

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23027' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10531,21973,19991,3436,19057,20696,22165,12460,21641,6787,11209,1358,6279,6566,17403,23486,22472,2754 Array ( [0] => 10531 [1] => 21973 [2] => 19991 [3] => 3436 [4] => 19057 [5] => 20696 [6] => 22165 [7] => 12460 [8] => 21641 [9] => 6787 [10] => 11209 [11] => 1358 [12] => 6279 [13] => 6566 [14] => 17403 [15] => 23486 [16] => 22472 [17] => 2754 )