สินค้าหมด

2,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23027' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3443,24699,1583,4267,18415,4692,24608,1450,21715,24115,23783,14608,7335,23769,22061,6065,3998,20996 Array ( [0] => 3443 [1] => 24699 [2] => 1583 [3] => 4267 [4] => 18415 [5] => 4692 [6] => 24608 [7] => 1450 [8] => 21715 [9] => 24115 [10] => 23783 [11] => 14608 [12] => 7335 [13] => 23769 [14] => 22061 [15] => 6065 [16] => 3998 [17] => 20996 )