สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'22991' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3659,3027,10969,24738,9968,13434,3800,6463,3442,22962,19093,22582,6686,24322,3828,7697,5621,11201 Array ( [0] => 3659 [1] => 3027 [2] => 10969 [3] => 24738 [4] => 9968 [5] => 13434 [6] => 3800 [7] => 6463 [8] => 3442 [9] => 22962 [10] => 19093 [11] => 22582 [12] => 6686 [13] => 24322 [14] => 3828 [15] => 7697 [16] => 5621 [17] => 11201 )