มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22991' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14769,13560,23041,22709,10971,20592,21227,5196,5520,18352,22405,17322,19424,8944,4197,18356,19428,11288 Array ( [0] => 14769 [1] => 13560 [2] => 23041 [3] => 22709 [4] => 10971 [5] => 20592 [6] => 21227 [7] => 5196 [8] => 5520 [9] => 18352 [10] => 22405 [11] => 17322 [12] => 19424 [13] => 8944 [14] => 4197 [15] => 18356 [16] => 19428 [17] => 11288 )