มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22990' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19816,4341,8034,20499,24110,4124,18317,20342,1825,18312,16225,2193,18295,18126,1793,21254,2894,22674 Array ( [0] => 19816 [1] => 4341 [2] => 8034 [3] => 20499 [4] => 24110 [5] => 4124 [6] => 18317 [7] => 20342 [8] => 1825 [9] => 18312 [10] => 16225 [11] => 2193 [12] => 18295 [13] => 18126 [14] => 1793 [15] => 21254 [16] => 2894 [17] => 22674 )