'ตั้งแต่ตอนนั้นผ่านมาห้าปีแล้วสินะ...' เมื่อถึงวันครบรอบวันเสียชีวิตของพ่อแม่ บางครั้งชิสึกะก็มีสีหน้าเหงาๆ สิ่งที่ 'เจ้าของบ้าน' ผู้แข็งแกร่งโหยหาอยู่นั้นคือ ----- ?

นอกจากนั้นยังมีเรื่องราวของการช่วยเหลือ 'ยูริกะA, B' การจัดตั้งกองอัศวินซาโตมิ และความลับของโคทาโร่ที่สนิทกับจักรพรรดิเอลฟาเรียนจนน่าพิศวง

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'22919' and ( pcharacter='350' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2965,2912,514,517,6385,515,511,5544,516,9720,1048,513,2148,512,12908,6386,1208,4204 Array ( [0] => 2965 [1] => 2912 [2] => 514 [3] => 517 [4] => 6385 [5] => 515 [6] => 511 [7] => 5544 [8] => 516 [9] => 9720 [10] => 1048 [11] => 513 [12] => 2148 [13] => 512 [14] => 12908 [15] => 6386 [16] => 1208 [17] => 4204 )