มีสินค้า

75 BAHT
80 BAHT
add to cart

จากไว้ทุกข์มาเป็น "กินเพื่อน"
จากไถ่บาปมาเป็น "วัตถุดิบอาหาร"
เหล่าผองเพื่อนสุดที่รักกลายเป็น "อาหารจานโปรด" ไปซะได้


เจ้าหญิงเงือกผู้น่าเศร้า โศกนาฎกรรมของเอร่ายังไม่จบ ก็อาหารที่ทำมาจากปลายเนี่ย...มันรสดีนี่นา

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'22916' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21459,9366,20905,23641,4962,14529,3444,4206,19482,5506,5218,23814,18208,13090,2238,2677,17847,15720 Array ( [0] => 21459 [1] => 9366 [2] => 20905 [3] => 23641 [4] => 4962 [5] => 14529 [6] => 3444 [7] => 4206 [8] => 19482 [9] => 5506 [10] => 5218 [11] => 23814 [12] => 18208 [13] => 13090 [14] => 2238 [15] => 2677 [16] => 17847 [17] => 15720 )