มีสินค้า

75 BAHT
80 BAHT
add to cart

จากไว้ทุกข์มาเป็น "กินเพื่อน"
จากไถ่บาปมาเป็น "วัตถุดิบอาหาร"
เหล่าผองเพื่อนสุดที่รักกลายเป็น "อาหารจานโปรด" ไปซะได้


เจ้าหญิงเงือกผู้น่าเศร้า โศกนาฎกรรมของเอร่ายังไม่จบ ก็อาหารที่ทำมาจากปลายเนี่ย...มันรสดีนี่นา

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'22916' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19086,6317,24141,11214,21183,19747,22818,1315,4972,4743,14460,3824,5912,5647,21936,3443,11218,5623 Array ( [0] => 19086 [1] => 6317 [2] => 24141 [3] => 11214 [4] => 21183 [5] => 19747 [6] => 22818 [7] => 1315 [8] => 4972 [9] => 4743 [10] => 14460 [11] => 3824 [12] => 5912 [13] => 5647 [14] => 21936 [15] => 3443 [16] => 11218 [17] => 5623 )