มีสินค้า

75 BAHT
80 BAHT
add to cart

จากไว้ทุกข์มาเป็น "กินเพื่อน"
จากไถ่บาปมาเป็น "วัตถุดิบอาหาร"
เหล่าผองเพื่อนสุดที่รักกลายเป็น "อาหารจานโปรด" ไปซะได้


เจ้าหญิงเงือกผู้น่าเศร้า โศกนาฎกรรมของเอร่ายังไม่จบ ก็อาหารที่ทำมาจากปลายเนี่ย...มันรสดีนี่นา

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'22916' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24332,11487,6611,2867,4945,19740,25026,5218,24730,25041,10975,24663,261,21919,22233,6474,16713,11196 Array ( [0] => 24332 [1] => 11487 [2] => 6611 [3] => 2867 [4] => 4945 [5] => 19740 [6] => 25026 [7] => 5218 [8] => 24730 [9] => 25041 [10] => 10975 [11] => 24663 [12] => 261 [13] => 21919 [14] => 22233 [15] => 6474 [16] => 16713 [17] => 11196 )