มีสินค้า

490 BAHT
790 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22880' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5070,3533,20573,13947,13960,8041,19731,529,1800,22625,9819,9442,21581,22362,14787,18717,13937,19476 Array ( [0] => 5070 [1] => 3533 [2] => 20573 [3] => 13947 [4] => 13960 [5] => 8041 [6] => 19731 [7] => 529 [8] => 1800 [9] => 22625 [10] => 9819 [11] => 9442 [12] => 21581 [13] => 22362 [14] => 14787 [15] => 18717 [16] => 13937 [17] => 19476 )