มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22843' and ( pcharacter='86' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21401,18722,2303,22840,2305,2301,8951,2304,2300,24009,2302,7779 Array ( [0] => 21401 [1] => 18722 [2] => 2303 [3] => 22840 [4] => 2305 [5] => 2301 [6] => 8951 [7] => 2304 [8] => 2300 [9] => 24009 [10] => 2302 [11] => 7779 )