มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22843' and ( pcharacter='86' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7779,2305,2300,22840,8951,2303,2302,18722,21401,2301,2304 Array ( [0] => 7779 [1] => 2305 [2] => 2300 [3] => 22840 [4] => 8951 [5] => 2303 [6] => 2302 [7] => 18722 [8] => 21401 [9] => 2301 [10] => 2304 )