มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22841' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16578,16592,16579,16570,19597,16588,19605,16582,23295,20167,16568,19582,19579,19596,23293,16575,16580,16583 Array ( [0] => 16578 [1] => 16592 [2] => 16579 [3] => 16570 [4] => 19597 [5] => 16588 [6] => 19605 [7] => 16582 [8] => 23295 [9] => 20167 [10] => 16568 [11] => 19582 [12] => 19579 [13] => 19596 [14] => 23293 [15] => 16575 [16] => 16580 [17] => 16583 )