มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22841' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16557,16560,19576,20625,16581,16596,19595,19606,16580,24238,19601,16595,16549,19583,16579,23460,16563,23580 Array ( [0] => 16557 [1] => 16560 [2] => 19576 [3] => 20625 [4] => 16581 [5] => 16596 [6] => 19595 [7] => 19606 [8] => 16580 [9] => 24238 [10] => 19601 [11] => 16595 [12] => 16549 [13] => 19583 [14] => 16579 [15] => 23460 [16] => 16563 [17] => 23580 )