มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22841' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22299,23599,16579,19589,16571,19577,19604,19611,22455,21219,19591,16564,16578,19580,19592,16591,16592,22294 Array ( [0] => 22299 [1] => 23599 [2] => 16579 [3] => 19589 [4] => 16571 [5] => 19577 [6] => 19604 [7] => 19611 [8] => 22455 [9] => 21219 [10] => 19591 [11] => 16564 [12] => 16578 [13] => 19580 [14] => 19592 [15] => 16591 [16] => 16592 [17] => 22294 )