มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22841' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16560,19596,19579,19581,16568,22871,23469,16548,16571,19600,16596,19576,16592,19022,16589,16558,16545,16556 Array ( [0] => 16560 [1] => 19596 [2] => 19579 [3] => 19581 [4] => 16568 [5] => 22871 [6] => 23469 [7] => 16548 [8] => 16571 [9] => 19600 [10] => 16596 [11] => 19576 [12] => 16592 [13] => 19022 [14] => 16589 [15] => 16558 [16] => 16545 [17] => 16556 )