สินค้าหมด

1,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'22840' and ( pcharacter='86' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7779,21401,2303,8951,2302,24009,2305,18722,2301,22843,2304,2300 Array ( [0] => 7779 [1] => 21401 [2] => 2303 [3] => 8951 [4] => 2302 [5] => 24009 [6] => 2305 [7] => 18722 [8] => 2301 [9] => 22843 [10] => 2304 [11] => 2300 )