สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22840' and ( pcharacter='86' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2303,24009,18722,8951,2301,2305,2300,7779,21401,2304,22843,2302 Array ( [0] => 2303 [1] => 24009 [2] => 18722 [3] => 8951 [4] => 2301 [5] => 2305 [6] => 2300 [7] => 7779 [8] => 21401 [9] => 2304 [10] => 22843 [11] => 2302 )