สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22840' and ( pcharacter='86' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18722,2304,2303,2302,2305,24797,2301,7779,24933,21401,8951,2300,22843,24009 Array ( [0] => 18722 [1] => 2304 [2] => 2303 [3] => 2302 [4] => 2305 [5] => 24797 [6] => 2301 [7] => 7779 [8] => 24933 [9] => 21401 [10] => 8951 [11] => 2300 [12] => 22843 [13] => 24009 )