สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22839' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20947,11090,24018,10547,10560,22456,13053,8733,9909,22457,9908,9914,8727,8732,11097,20091,9910,9905 Array ( [0] => 20947 [1] => 11090 [2] => 24018 [3] => 10547 [4] => 10560 [5] => 22456 [6] => 13053 [7] => 8733 [8] => 9909 [9] => 22457 [10] => 9908 [11] => 9914 [12] => 8727 [13] => 8732 [14] => 11097 [15] => 20091 [16] => 9910 [17] => 9905 )