สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22839' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8748,17184,11086,11095,9898,8760,13053,9916,8763,24237,8754,21229,9894,20947,9910,11087,22556,8757 Array ( [0] => 8748 [1] => 17184 [2] => 11086 [3] => 11095 [4] => 9898 [5] => 8760 [6] => 13053 [7] => 9916 [8] => 8763 [9] => 24237 [10] => 8754 [11] => 21229 [12] => 9894 [13] => 20947 [14] => 9910 [15] => 11087 [16] => 22556 [17] => 8757 )