สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22839' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8758,15565,23458,11097,8728,9913,8731,11092,20953,9916,9909,20947,8754,11095,9899,9912,20091,21229 Array ( [0] => 8758 [1] => 15565 [2] => 23458 [3] => 11097 [4] => 8728 [5] => 9913 [6] => 8731 [7] => 11092 [8] => 20953 [9] => 9916 [10] => 9909 [11] => 20947 [12] => 8754 [13] => 11095 [14] => 9899 [15] => 9912 [16] => 20091 [17] => 21229 )