สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22838' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21408,16580,22301,19607,16585,16559,19807,19582,16583,16557,16567,22547,22459,23295,22813,16579,21280,16595 Array ( [0] => 21408 [1] => 16580 [2] => 22301 [3] => 19607 [4] => 16585 [5] => 16559 [6] => 19807 [7] => 19582 [8] => 16583 [9] => 16557 [10] => 16567 [11] => 22547 [12] => 22459 [13] => 23295 [14] => 22813 [15] => 16579 [16] => 21280 [17] => 16595 )