สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22838' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16585,21408,16551,19543,16545,19611,16566,19596,16563,16550,16558,16576,16565,23580,19590,16582,16567,16584 Array ( [0] => 16585 [1] => 21408 [2] => 16551 [3] => 19543 [4] => 16545 [5] => 19611 [6] => 16566 [7] => 19596 [8] => 16563 [9] => 16550 [10] => 16558 [11] => 16576 [12] => 16565 [13] => 23580 [14] => 19590 [15] => 16582 [16] => 16567 [17] => 16584 )