มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22837' and ( pcharacter='117' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20597,23099,16413,17589,12245,12247,13274,11386,712,11864,18664,21579,11262,16296,18402,717,18454,18401 Array ( [0] => 20597 [1] => 23099 [2] => 16413 [3] => 17589 [4] => 12245 [5] => 12247 [6] => 13274 [7] => 11386 [8] => 712 [9] => 11864 [10] => 18664 [11] => 21579 [12] => 11262 [13] => 16296 [14] => 18402 [15] => 717 [16] => 18454 [17] => 18401 )