พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 มิถุนายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย พฤศจิกายน 2019

480 BAHT
พรีออเดอร์

--- *: .. .: * Pitanui clothes series [Pitanui mode] 11th edition * :. .: *

-A clothes series where you can enjoy the different prettiness always and appearance is appearance.

-[Happy Winter! ]

-We will deliver the perfect outfit for winter, even with warm materials or cute materials ♪

-A variety of three types of food: [Reindeer], [Snowman], and [Winter Design].
-Which is your favorite?

-Decorate with the simultaneous release [Santa Claus Set] and it has a sense of season and it's better than GOOD!

-Please let me change clothes every day to your mood ♪

-Just put on your clothes, add your own arrangements, dress up cutely and make your life even more shiny. *: ☆ ☆

[What's Pitanui ...]

-A stuffed toy mascot that snuggles with 'Pitat' at Guth Ha.
-When you pinch your back, your arms will open and hug various things!
-If you change the direction of the face, it doesn't matter where you stick
-Have a wonderful time with the cute [Pitanui] ☆

※ Pitanui is not included in the product.

q select pid from dex_product where pid<>'22821' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22039,22887,14607,6424,19503,12482,10174,2380,6471,10454,15778,3194,10171,3277,19068,2683,4271,10169 Array ( [0] => 22039 [1] => 22887 [2] => 14607 [3] => 6424 [4] => 19503 [5] => 12482 [6] => 10174 [7] => 2380 [8] => 6471 [9] => 10454 [10] => 15778 [11] => 3194 [12] => 10171 [13] => 3277 [14] => 19068 [15] => 2683 [16] => 4271 [17] => 10169 )