มีสินค้า

880 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'22817' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7063,810,4115,4820,817,4104,3937,4805,22857,3070,3071,814,3068,1181,5856,12773,21560,21559 Array ( [0] => 7063 [1] => 810 [2] => 4115 [3] => 4820 [4] => 817 [5] => 4104 [6] => 3937 [7] => 4805 [8] => 22857 [9] => 3070 [10] => 3071 [11] => 814 [12] => 3068 [13] => 1181 [14] => 5856 [15] => 12773 [16] => 21560 [17] => 21559 )